Ydelser og matchning

Autismespektrumforstyrrelser er et botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Målgruppe

Tilbuddets primære målgruppe har desuden en tillægsdiagnose inden for autismespektret eller ADHD, men tilbuddet modtager også borgere med udviklingshandicap, samt opmærksomhedsforstyrrelser eller andre udviklingsforstyrrelser.

Borgerne er typisk på et tidligt psykisk udviklingstrin, og fælles for alle er, at de er yderst følsomme overfor udefrakommende stimuli. Borgerne har derfor brug for et skærmende tilbud, hvor de kan få guidning og anvisning i forhold til handlemuligheder. Da de har svært ved at fastholde overblik og indgå i sociale sammenhænge, har de brug for medarbejdere til at skabe struktur og tryghed i hverdagen. Enkelte borgere kan bruge Sødisbakkes dagtilbud, mens andre har et helhedstilbud, hvor aktiviteter hele døgnet foregår i trygge og kendte rammer sammen med afdelingens kendte personale.

 

Ydelsesbeskrivelser

Læs mere om vores forskellige afdelinger, og hvad de tilbyder.

Tilbudsleder