Skovbo N, S og Ø

Skovbo er et botilbud for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, med en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Borgerne på Skovbo har oftest behov for en struktureret og genkendelig hverdag med en specialiseret pædagogisk tilgang.

 

Målgruppe

Specialiseringen på autismeområdet giver også mulighed for tilbud til mennesker, der ikke nødvendigvis er diagnosticeret inden for autismespektrumforstyrrelser, men alligevel kan profitere af denne type tilgang. Det kan fx være mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, der har behov for en forudsigelig og struktureret hverdag, som understøtter den enkelte borgers behov for at skabe mening og overblik i en ofte, for dem, kaotisk verden.

Vi arbejder målrettet hen imod, at borgerne på Skovbo, skal have en forudsigelig, tryg og tillidsfuld hverdag. Et liv med optimale muligheder for udvikling.