Til Pårørende

Autismespektrumforstyrrelser er en del af Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke.

Sødisbakke vægter samarbejdet med pårørende højt og tror på, at den fælles indsats og støtte til borgeren har betydning for borgerens generelle trivsel og udvikling.