Om Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke

Autismespektrumforstyrrelser er en del af Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke.